‘พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ ทำเพลง ‘ภาพจำ’ ถวายพ่อหลวง (คลิป)

    “ภาพจำ”บทเพลงพิเศษจาก “ปู” พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแถวหน้าของเมืองไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เปรียบได้ดั่ง “พ่อ” ของพสกนิกรชาวไทย “ปู” พงษ์สิทธิ์ เล่าว่า 

 

‘พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ ทำเพลง ‘ภาพจำ’ ถวายพ่อหลวง (คลิป)

    “ในห้วงเวลาอันเศร้าโศกของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ผมได้ตั้งใจเขียนเพลงถึงพระองค์ท่าน เป็นเพลงแรกในชีวิตการทำงานในวงการเพลงมาตลอดระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้พวกเราทุกคนได้จดจำคุณงามความดีของพ่อที่ทรงงานมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อลูกๆ เราทุกคน แม้ว่าวันนี้พ่อจะจากไปแล้ว แต่พวกเราจะไม่ลืมสิ่งที่พ่อทำ และยึดแนวทางของพ่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป” ปูกล่าว

    เพลง “ภาพจำ” จึงเป็นบทเพลง เพื่อพ่ออีกเพลงหนึ่ง ที่จะสร้างความประทับใจ และตราตรึงหัวใจคนไทยไปอีกนานแสนนาน และเพื่อให้บทเพลงนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วอร์นเนอร์ มิวสิค ได้เชิญ อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานการวาดทราย ที่มีความสอดคล้องกับบทเพลง โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจใช้เวลาในการวาดภาพบนผืนทรายต่อเนื่องถึง 12 ชั่วโมง

 

‘พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ ทำเพลง ‘ภาพจำ’ ถวายพ่อหลวง (คลิป)

อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ

    ภาพต้นแบบที่นำมาวาดทรายแต่ละภาพล้วนมีความหมาย โดยเฉพาะภาพแรกนั้น เป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นภาพจำของชาวหนองคาย บ้านเกิดของ ปู พงษ์สิทธิ์ จากนั้นจึงเป็นการร้อยเรียงภาพความทรงจำของคนไทยที่มีต่อ “พ่อ” อีกหลายภาพ จนจบบทเพลง อีกทั้งทรายที่นำมาใช้วาดนี้ยังมีความพิเศษ โดย อาจารย์สมพงษ์เล่าว่า ทรายที่ใช้วาดภาพนี้นำมาจากถุงทรายป้องน้ำท่วมที่ได้รับแจกจ่ายในปี พ.ศ.2554 เป็นทรายบกที่นำมาจาก บ่อทรายบนแผ่นดินไทย เป็นทรายที่เกิดจากความสามัคคีคนไทยที่ออกมาช่วยกันรับมือกับภัยธรรมชาติ นับเป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นพลังอันแน่วแน่ของคนไทยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

 

‘พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ ทำเพลง ‘ภาพจำ’ ถวายพ่อหลวง (คลิป)

    เมื่อ “ภาพจำ” เพลงพิเศษจากพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ที่แต่งขึ้น เพื่อแทนใจคนทั้งประเทศ มาประกอบกับภาพที่สร้างมาจากเม็ดทรายละเอียด โดยเม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้น ก็เปรียบได้ดั่งประชาชนของพระองค์ หลายล้านเม็ดทรายหล่อหลอมรวมกันจนเป็นภาพจำของคนไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้ทำงานสร้างสรรค์บทเพลงชิ้นนี้ ได้แก่ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ และวอร์นเนอร์ มิวสิค จึงขอมอบเพลงนี้ให้แก่คนไทยทุกคน 

 

‘พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ ทำเพลง ‘ภาพจำ’ ถวายพ่อหลวง (คลิป)