ไพ่ยิปซี:รักไม่จริง

          ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อ่าน ตลอดจนลูกศิษย์ ร่วมทำบุญ บริจาค ข้าวสาร น้ำดื่ม ในงานทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ขอทำก่อนล่วงหน้าสัก 2 เดือน เนื่องจากปีที่แล้ว 2558 ได้รับเงินบริ...

ไพ่ยิปซี : เช็กดวงนักธุรกิจ

            ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อ่านตลอดจนลูกศิษย์ ร่วมทำบุญบริจาค ข้าวสาร น้ำดื่ม ในงานทิ้งกระจาด วัดพนันเชิง จ. พระนครศรีอยุธยา ขอทำก่อนล่วงหน้าสัก 2 เดือน เนื่องจากปีที่แล้ว 2558 ได้รับเงินบร...

ไม่ลาม ไม่ผ่าตัด

            ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อ่านตลอดจนลูกศิษย์ ร่วมทำบุญ บริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม ในงานทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิง จ. พระนครศรีอยุธยา ขอทำก่อนล่วงหน้าสัก 2 เดือน เนื่องจากปีที่แล้ว 2558 ได้รับเงินบร...

ไพ่ยิปซี : ไม่ใช่คู่กัน

            ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญได้สำเร็จแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ผมและลูกศิษย์ได้ไปถวายข้าว 485 ถุง น้ำ 240 แพ็ก ที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออานิสงส์ผลบุญที่ทุกๆ ท...

ไพ่ยิปซี : ปัญหาใหญ่

          ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุ...

ไพ่ยิปซี : โกงธนาคาร

            ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ต...

ไพ่ยิปซี : ชีวิตนี้ไม่น่าเชื่อ

          ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม หรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ต...

ไพ่ยิปซี : ทำงานใหญ่ไม่ได้

              ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23...

ไพ่ยิปซี : ชอบชา

          ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ต...

ไพ่ยิปซี : อานิสงส์ทอดกฐิน

            ขอต่อบุญกฐินมหากุศล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม หรือวิหารทาน ณ วัดคีรีเทพประสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ...